Resultats dels anàlisis

La gamba vermella (Aristeus antennatus) es troba en MOLT BON ESTAT DE SALUT.

No s’ha trobat cap paràsit ni alteració patològica.

S´han identificat fibres sintètiques en estómac i intestí de més del 80% de les gambes mostrejades. En la meitat hi havia cabdells.

S’han detectat més fibres en gambes més al sud i sobretot als voltants de l’àrea metropolitana de Barcelona.

 

El Moll o Roger de fang (Mullus barbatus) també es troba en BON ESTAT DE SALUT, ja que no s’ha trobat cap alteració patològica rellevant en els teixits estudiats.

S’han trobat paràsits, però cap d’ells amb potencial zoonòtic (amb l’excepció del nematode Contracaecum que s’ha trobat amb valors molt baixos).

  • També s’han trobat fibres en el contingut estomacal i intestinal en més de la meitat dels molls analitzats, però sobretot de cel·lulosa (tot i que també de PET).
  • Com en el cas de la gamba, s’ha trobat més quantitat de fibres als voltants de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Però tampoc s’han detectat evidències d’efectes per a la salut atribuïbles a aquestes fibres.

Scroll to Top